Individuel terapi

Er en samtale mellem dig og mig, hvor jeg er den skarpsindige lytter der forstår at spørge ind lige der hvor det er hjælpsomt.

Det er et fortroligt rum, hvor du er eksperten i dit liv og jeg er den der lytter og stiller de nødvendige spørgsmål.

Udgangspunktet er altid dig, og hvad der måtte fylde hos dig. Måske har du mønstre med dig i livet som gør det besværligt at være dig. Måske føler du dig stresset eller grundlæggende trist eller ked. Sorg og mist kan også være svært at tackle alene, og ofte ligger der en forventning,  om at ”komme videre”.

I individuel terapi kan vi sammen finde din vej i dit liv, og bryde gamle mønstre.

Gestaltterapiens formål er at skabe klarhed, at tage udgangspunkt i det ”fænomen” der viser sig i det nu vi befinder os i.

Jeg har selv gennem mange timers egen terapi oplevet hvordan dette fortrolige rum mellem klient og terapeut hvor accept, tolerance og vekslen mellem lytten og spørgen , har hjulpet mig til forståelse af de problematikker jeg måtte have.

Du kan bruge individuelterapi når du f.eks. :

Vil udvikle dig som menneske, lære dig selv bedre at kende.

Vil have større indsigt i dine egne handlemønstre

Er trist og tumler med tanker som du har svært ved at forholde dig til.

Har sorg og det det er svært at få rum og plads til at være med den.

Har problemer med kolleger eller jobbet.

Møder store spørgsmål som er svære at finde svar på.

Når du gerne vil ændre på mønstre eller andet og ikke rigtigt kan komme videre.

Det at blive lyttet til, det at finde et fortroligt rum, og blive taget alvorligt, kan hjælpe dig på vej. Jeg som terapeut sidder ikke klar med løsninger og svar på dine store spørgsmål, jeg lytter og hjælper dig med at undersøge de fænomener der viser sig i det NU, vi deler i terapien, spørger ind og derigennem finder du svaret og får den indsigt i dig selv og dit livs spørgsmål, som gør dig i stand til at handle.

Sådan arbejder jeg:

Jeg tager udgangspunkt i NUèt og den relation der opstår imellem os, og stille skarpt på det der opstår, det der fylder hos dig lige nu og her. Dette kaldes fænomenologi og er et af de grundlæggende principper i gestaltterapien. Jeg respektere at den måde du oplever verden på er sand for dig og at du bestemmer hvad du vil arbejde med, jeg kan komme med forslag men ansvaret og beslutningerne er dine.

Hvor lang tid tager det og hvor mange sessioner skal der til ?

Der findes ikke et svar på hvor mange samtaler du har brug for, det er individuelt.

Alt efter hvor dybt og intenst du involvere dig og hvor store ændringer du ønsker, hvor store problematikker du går og tumler med og hvordan du arbejder med det.

Hvad kan du tale om?

Du kan tale om det du vil, det som er vigtigt for dig, det som fylder,

Der er ikke noget som er rigtigt eller forkert.